Hrvatska – budućnost zanimanja do 2030.

Cedefop je jedna od decentraliziranih agencija EU. Blisko surađuje s Europskom komisijom, vladama država članica, predstavnicima poslodavaca i sindikata, istraživačima i stručnjacima u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja (VET – vocational education and training). Pruža im ažurirane informacije o razvoju u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, kao i priliku za političku raspravu.

Putem svoje web stranice Skills panorama Cedefop objavljuje mnoštvo indikatora o kretanju zanimanja i vještina u zemljama Europske unije. Pogledajte predviđanja za Hrvatsku.

 

Future JobsFuture employment growth (% change) in Croatia compared to EU in 2018-2030

Scroll to Top