Budućnost koja djeluje: Automatizacija, zapošljavanje i produktivnost

Ovo je izvješće sastavljeno kao dio cjelokupnog istraživanja McKinsey Global Instituta o utjecaju tehnologije na poslovanje i društvo, posebno tekući istraživački program o budućnosti rada i potencijalnim utjecajima na globalnu ekonomiju podataka i analitiku, automatizaciju, robotiku i umjetnu inteligenciju. U ovom izvješću MGI analizira kako širok raspon tehnologija potencijalno može automatizirati trenutne radne aktivnosti u globalnoj radnoj snazi i kakav bi utjecaj mogao biti na globalnu produktivnost. Ovaj rad ne definira što će nove aktivnosti i zanimanja koja će se razvijati biti, niti dubinski analizira na koji će se način raspoređivati ekonomski dobici od automatizacije ili pružiti posebne preporuke za vladine politike. Iako MGI promatra široki raspon tehnologija automatizacije, ne fokusira se posebno na bilo koju određenu tehnologiju. Svjesni su da se ovo područje istraživanja brzo razvija s obzirom na ritam tehnološkog napretka, te planiraju redovito ažurirati perspektive predstavljene u ovom izvješću.

Scroll to Top