Bruegel – napredak u tehnologiji i tržište rada

Tko će pobijediti i tko će izgubiti od utjecaja nove tehnologije na stara područja zapošljavanja? To je stoljetno pitanje, ali nova literatura, koja se ovdje primjenjuje na europski slučaj, daje neke zanimljive implikacije.

Bruegel je Europska think tank organizacija specijalizirana u ekonomiji. 2014.g. objavljena je studija “Kompjutorizacija Europskih poslova” (The computerisation of European jobs).

Carl Benedikt Frey i Michael Osborne očekuju da će novi napredak u tehnologiji ponajprije oštetiti tržište rada s niskim vještinama i niskim plaćama jer će zadaci koji su prethodno teško kompjuterizirati u sektoru usluga postati ranjivi na tehnološki napredak.

Na kraju svog papira (p.57-72) autori (F/O) prikazuju tablicu svih klasificiranih radnih mjesta za koje postoji vjerojatnost informatizacije i kod standardnih radnih klasifikacija (SOC) povezanih s poslom. Rizici informatizacije koje koristi Bruegel su potpuno isti kao u radu (F/O) , ali moraju se prevesti u drugi sustav klasifikacije kako bi se moglo govoriti o Europskom zapošljavanju. SOC sustav nije od općenite koristi u Europi, pa je Bruegel svaki od tih poslova preveo relevantni SOC kod u Međunarodne standardne klasifikacije zanimanja (ISCO) kod, što je sustav koji se koristi od strane ILO. To nam omogućuje da se rizici informatizacije koje su generirali Frey & Osborne primjenjuju na podacima o europskom zapošljavanju. Nakon što su dobiveni podaci o riziku informatizacije za ISCO poslove, kombiniramo ih s europskim podacima zapošljavanja u skladu s ISCO – definiranim sektorima. To je učinjeno pomoću podataka ILO koji se temelje na anketi o radnoj snazi u EU iz 2012. godine. Iz toga je stvoren ukupni indeks rizika informatizacije ekvivalentan udjelu u ukupnoj zaposlenosti za koje je vjerojatno da će biti izazvani tehnološkim napretkom u sljedećem desetljeću ili dva širom EU-28. Vrijedno je spomenuti značajno ograničenje izvornog papira koje autori priznaju – kako pojedini poslovi postaju zastarjeli pod utjecajem tehnologija, to oslobađa vrijeme radniku za obavljanje drugih poslova i pojedine definicije poslova će se u skladu s tim promijeniti. Teško je predvidjeti kako će radna mjesta iz 2014. izgledati nakon desetljeća ili dva, a treba imati na umu da su procjene uzele u obzir koliko se radnih mjesta trenutno definiranih može zamijeniti računalima tijekom ovog perioda. Rezultati su mapirani kao opasnost od informatizacije:

Švedska 46%
Ujedinjeno Kraljevstvo 47%
Francuska 50%
Njemačka 51%
Finska 51%
Slovenija 53%
Španjolska 55%
Mađarska 55%
Italija 56%
Poljska 56%
Bugarska 57%
Hrvatska 58%
Portugal 59%
Rumunjska 62%

Sweden: 46,69% / UK: 47,17% / France: 49,54% / Germany: 51,12% / Finland: 51,13% / Slovenia: 53,19% / Spain: 55,32% / Hungary: 55,34% / Italy: 56,18% / Poland: 56,29% / Bulgaria: 56,56% / Croatia 57,91% /  Portugal: 58,94% / Romania: 61,93%. Izvor: Bruegel calculations based on Frey & Osborne (2013), ILO, EU Labour Force Survey

Scroll to Top