Pilot projekt Europskog parlamenta – Future of Manufacturing in Europe

 

The Future of Manufacturing in Europe Budućnost proizvodnje u Europi je pilot projekt koji je predložio Europski parlament, a Europska zaklada za poboljšanje životnih i radnih uvjeta (Eurofound) delegirala Generalno ravnateljstvo Europske komisije za unutarnje tržište, industriju, poduzetništvo i mala i srednja poduzeća. To je istraživačka studija usmjerena na budućnost, što se odražava na istraživanje budućeg usvajanja nekih ključnih tehnologija koje mijenjaju igru ​​i kako se to usvajanje može promovirati u cijeloj EU, čak i na regionalnoj razini. Implikacije na radni život usredotočene su prije svega na zadatke i vještine, ne samo na razini visokog obrazovanja, tercijarnog obrazovanja, već i na zanimanja „plavih ovratnika“, uključujući fokus na izazove s kojima se suočavaju nacionalni i sustavi naukovanja u tvrtkama. Buduća orijentacija također uključuje kvantitativne procjene implikacija Pariškog klimatskog sporazuma na zapošljavanje, velikih povećanja globalnih carina i radikalne automatizacije. Nekoliko studija naglašava ključni globalni kontekst za budućnost proizvodnje u Europi. Druga istraživanja ispituju kako produbljujuća globalizacija posljednjih desetljeća dovodi do novih mogućnosti za male kompanije da se uključe u međunarodne opskrbne lance. Ovo završno izvješće sažima 10 projektnih izvješća koja su dopunjena sa 47 studija slučaja, 27 instrumenata politike i 4 povezane publikacije.

Scroll to Top