Tag: Cedefop

Hrvatska – budućnost zanimanja do 2030.

Cedefop je jedna od decentraliziranih agencija EU. Blisko surađuje s Europskom komisijom, vladama država članica, predstavnicima poslodavaca i sindikata, istraživačima i stručnjacima u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja (VET – vocational

> Više
Scroll to Top