100 radikalnih inovacija za budućnost

Izvješće „100 radikalnih inovacijskih proboja za budućnost“ za Europsku komisiju, Direktorat za istraživanje i inovacije bilježi potencijalno utjecajne rezultate. Ova studija je imala za cilj identificirati radikalne inovacije – potencijalno važne sveobuhvatne, razarajuće inovacije – koje bi se mogle korisno razmotriti u razvoju i primjeni:

  • Politika istraživanja i inovacija Europske unije, posebno u provedbi programa Horizon Europe
  • politike Europske unije koje su podržane okvirnim programom (npr. Sigurnost, okoliš, poljoprivreda, zdravstvo itd.) i
  • relevantne strategije na nacionalnoj i regionalnoj razini, uključujući pametnu specijalizaciju.

Proboji radikalnih inovacija nisu trenutni. Oni su rezultat kumulativnih procesa više izuma i inovacija i njihove difuzije i prilagođavanja različitim okolnostima. Njihove ključne karakteristike su (a) neobično visok utjecajni potencijal i (b) potencijal narušavanja tehničkih, ekonomskih i socijalnih struktura. Izvješće pruža strateški resurs svima koji se bave odlukama o znanosti, tehnologiji i inovacijama.

Izvorni link na izvješće

Scroll to Top