Tag: RSA

Doba automatizacije

“Doba automatizacije” je važan i pravodoban doprinos rastu rasprava o utjecaju tehnologije na posao. To nas potiče da pogledamo iza groznih naslova besposlene budućnosti i izvan polariziranih debata između utopista

> Više
Scroll to Top