Tag: The Technology Trap

Tehnološka zamka – Carl Benedikt Frey

The Technology Trap, Carl Benedikt Frey, 2019 Uništava li tehnologija ili stvara radna mjesta? Je li današnji val nove tehnologije drugačiji? Što bi kreatori politike trebali učiniti kako bi oblikovali

> Više
Scroll to Top